HOGEDRUKSMERING

Wat houdt hogedruksmering in?

Smering is het verminderen van wrijving en slijtage door het aanbrengen van een smeermiddel tussen twee langs elkaar bewegende oppervlakken.

Storingen bij machines, productielijnen en installaties ontstaan vaak door falende lagers. In vijftig procent van de gevallen is er sprake van gebrekkige smering. Hoe dit komt? Omdat 97 procent van deze lagers gesmeerd wordt met een techniek uit 1930; de handvetspuit. U betaalt hiervoor een hoge prijs.

Met de juiste smeeroplossing beschikt u echter over nieuwe mogelijkheden om de beschikbaarheid en productiviteit te verhogen. Naast het beperken van vroegtijdig lager uitval en stilstand van machines kan ook een correcte smering de energie efficiency verhogen. Met smeersystemen kunt u helpen het echte potentieel van smering te benutten.

De voordelen van een automatisch smeersysteem voor vol automatische smering:

– Het is milieuvriendelijk (minder afval, minder olie-vetverbruik en energiebesparend)

– Het is veilig (het houdt uw mensen uit de buurt van gevaarlijke gedeeltes)

– Het is productiever (u heeft minder vaak te maken met productiestilstand en dit heeft een gunstige invloed op het rendement van uw bedrijf)

 

Wat valt onder smeren met de hand:

Het leveren van een smeerdienst, eventueel met eigen materiaal.

Alle hulpmiddelen voor het smeren met de hand zoals: smeernippels, handvetspuiten, oliekannen, vetpatronen, koppelingen, nippelblokken e.d.

Afsmeerwagens, vatpompen met alle hulpstukken en aansluitingen.

Vulwagens voor het vullen van smeerpotten (olie of vet) en bijv. de reservoirs van pompen.

Vulstations, filterstations, hulpmiddelen en gereedschap voor olie opslag.

 

Wat valt onder smeren half automatisch:

Smeerpatronen (Electro mechanisch) , smeerpotten (veer belast), olie druppelaars e.d.

 

Verschillende automatische smeersystemen:

– Weerstand systeem                                                   – Olie-luchtsystemen

– Olie omloopsysteem                                                  – Olie en vet sproeisystemen

– Doseersystemen                                                          – Cardansmeersystemen

– Progressief systeem                                                   – Meerleidingsysteem

– Twee leiding systeem                                                – Olie mist Systeem

– Kabelsmeersysteem

– Een leiding systeem (dynamisch / statisch)

 

Automatische smeersystemen

Verhogen uw productie en verlagen uw productiekosten.

Jaarlijks gaan miljoenen euro’s verloren als gevolg van een gebrekkige smering.

Kostbare machines vallen uit of produceren minder dan mogelijk is.

Automatische smering geeft u een onmiddellijke winst aan productie uren en een belangrijke verlaging van de onderhoudskosten van uw machines.

Verhoog de kwaliteit van uw product door toepassing van automatisch smeersystemen.

Hogedruksmering 01

Het smeren gebeurd als de machine
in bedrijf is.

Winst aan productie uren.

Hogedruksmering 02

Automatische smering betekent voor de onderhoudsdienst een belangrijke tijdsbesparing.

Minder niet direct productief personeel.

Hogedruksmering 03

De oliefilm tussen de bewegende
machine delen blijft behouden.

Blijvende nauwkeurigheid.

Hogedruksmering 04

Automatische smering maakt
goede machines beter.
Langere levensduur.

Hogedruksmering 05

Machines met automatische
smering draaien lichter.
Besparing op het energie verbruik.

Hogedruksmering 06

Automatische smering is gesloten en positief. Vuil wordt verhinderd in de lagers te dringen.

Minder slijtage.

Hogedruksmering 07

Geen “vergeten”, moeilijk bereikbare smeerpunten en daarom geen vastlopers en breuk als gevolg.

 Minder reparatiekosten.

Hogedruksmering 08

Automatische smering is nauwkeurig
regelbaar en voorkomt verspilling.

Besparing op smeermiddelen.

Hogedruksmering 09

Bij automatische smering geen geklauter
over en langs bewegende machine delen.

Grotere veiligheid.

Olie of vet?

Of er met vet of olie gesmeerd moet worden, wordt in het algemeen bepaald door de lager speling, vuil en warmteafvoer.

Bij olie smering kan de olie na gebruik in het lager gereinigd en gekoeld worden. Het nadeel hiervan is dat er complexere systemen nodig zijn om de olie weer te reinigen, te koelen en terug te voeren naar een tank.

Bij een vet blijft het smeermiddel wat in feite ook olie is beter of langer op zijn plaats. Vet dicht beter af en aan vet zijn meer additieven toe te voegen. Vet is niet geschikt voor hergebruik.

 

Welke smeerfrequentie

Hoe vaak moet er gesmeerd worden.

Het liefste heeft men een continu smeermiddel toevoer, dit heeft als gevolg een continue druk in het lager en welke naar buiten is gericht. Het is meestal niet mogelijk om een continue aanvoer te verwezenlijken. Het verdient aanbeveling de pomp of het systeem zo te kiezen dat het toevoeren van smeermiddel zo constant mogelijk is.

 

Welke smeermiddelen en welke hoeveelheden?

Met welke hoeveelheden moet er gesmeerd worden.

Voor de smeermiddel hoeveelheden verwijzen we naar de opgave van de div. lager fabrikanten.

Te allen tijde dient men bij het berekenen van de smeermiddel hoeveelheid rekening te houden met de invloed van de omgeving en belasting factoren .

  • Wat is de temperatuur tijdens gebruik?
  • Zijn er grote temperatuur schommelingen ?
  • Is de omgeving vuil stoffig of vochtig?
  • Welk aandrijf medium is er aanwezig?
  • Is er sprake van een stotende belasting?
  • Is er sprake van een sterk wisselende belasting.?
  • Zijn op het lager nog andere krachten werkzaam b.v. vloeistof druk die uitspoelen van smeermiddel bevorderen?

Verschillende smeersystemen

Handsmeersysteem

Dit systeem is geschikt voor zowel olie als vet.

Met dit systeem kan heel gericht en heel gemakkelijk gesmeerd worden. Meerdere smeermiddelen op één machine is geen probleem. De smeerder gebruikt dan een andere vet of olie spuit voor het verwerken van een ander smeermiddel.

Een nadeel is dat het steeds weer aandacht vraagt van de smeerder en daardoor meer arbeidsintensief is.

Voordeel is dat de smeerder gelijk een controlerende taak kan vervullen voor eventuele gebreken van de machine

 

Eenleidingsysteem

Dit systeem is geschikt voor olie en dunne vetsoorten max. NLGI klasse 01.

Omdat de doseurs een veer belaste klep hebben zijn ze gevoelig voor lage temperaturen (het smeermiddel is dan stijver).  Door het gebruik van de veer belaste kleppen is geen gegarandeerde afsmering mogelijk. Het sluiten van de klep door de veer is niet gegarandeerd. Wel is tijdens inspecties de werking te controleren door het uitkomen van een indicatie pen van de doseur. Dit is echter alleen een visuele controlemogelijkheid .

Deze systemen zijn minder geschikt voor lange leiding lengtes en grote aantallen smeerpunten.

Het systeem heeft geen gedwongen sluiting van de doseur.

 

Tweeleidingsysteem

Dit systeem is geschikt voor olie en vet soorten tot NLGI klasse 4.

Deze systemen zijn zeer robuust en geschikt voor grotere aantallen smeerpunten en lange leiding lengtes. De dosering van het smeermiddel vindt onder druk van het systeem plaats, waardoor een gegarandeerde afsmeer hoeveelheid en druk bereikt wordt.

 

Meerleidingsysteem

Dit systeem is geschikt voor olie en vet soorten tot en met NLGI klasse 4.

Deze systemen zijn geschikt voor relatief weinig smeerpunten daar het smeermiddel direct door de pomp naar het smeerpunt wordt gebracht. Elk smeerpunt heeft dan een uitgang op de pomp nodig, wel is het mogelijk om de smeerpunten op de pomp te vermeerderen door het gebruik van verdelers die de vetstroom verdelen in kleineren vetstromen.

 

Omloopsysteem of verbruik systeem

Bij een omloopsysteem wordt het smeermiddel hergebruikt, gerecirculeerd.

Het smeermiddel wordt door een retour systeem terug naar het voorraadreservoir gebracht.

Hierdoor is het systeem alleen geschikt voor oliesmeersystemen.

Het smeermiddel wordt vanuit een voorraadreservoir of tank door een pomp naar de te smeren punten gevoerd.

Van af het smeerpunt wordt het smeermiddel afgevoerd naar de tank waar het weer beschikbaar is voor hergebruik. Tijdens het transport door de leidingen of separaat door bypass toepassingen wordt het smeermiddel geconditioneerd, gefilterd en/of op temperatuur gebracht (dit kan zowel koelen als verwarmen zijn).

Bij een verbruikssysteem wordt het smeermiddel niet meer hergebruikt en wordt afgevoerd als afval.

Overzicht van de verschillende pompen en de belangrijkste kenmerken

Eenleiding Systeem voor olie/ vloeibaar vet/ vet

Een toevoerleiding levert smeermiddel van de pomp naar de progressieve verdelers. Het smeermiddel gaat via de primaire en secundaire verdelers naar de smeerpunten. Het systeem wordt gebruikt voor het verspreiden en doseren van smeermiddelen op kleine en middelgrote machines, maar biedt ook mogelijkheden voor groepen van machines. Controle en monitoring van progressieve systeem is eenvoudig en kunnen gekoppeld worden aan andere systemen.

Hogedruksmering 10

Tweeleiding Systeem voor olie/vet

De pers- en retourleiding zijn beiden op de omschakelklep aangesloten. De omschakelklep wordt gestuurd door de eindschakelaar die een signaal geeft bij 50 bar gemeten verschildruk tussen de pers en de retourleiding. Deze omschakelklep systeem maakt het mogelijk de twee belangrijkste lijnen op druk en eraf te brengen. Alle verdelers worden gekoppeld aan beide hoofdlijnen. Het systeem kan worden gecombineerd of uitgebreid met tweeleiding/progressieve verdelers. De toevoer van smeermiddel naar de smeerpunten wordt gewaarborgd wanneer beide hoofdlijnen op en af druk zijn geweest. Het tweeleiding systeem zorgt voor een betrouwbare smering voor grote en uitgebreide installaties, in relatief ongunstige omstandigheden.

Hogedruksmering 11

Meerleiding Systeem voor olie/vloeibaar vet/vet

Bij dit systeem lopen de leidingen vanaf de pomp direct naar de te smeren onderdelen. Voor kleine machines is dit een goede oplossing. Door het gebruik van progressieve verdelers van het systeem kan worden uitgebreid en individueel gecontroleerd op de smeerpunten.

Hogedruksmering 12

Enkele lijn Weerstand voor Olie

Enkel lijn Weerstand Systemen zijn compact, zuinig en relatief eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Het systeem is bij uitstek geschikt voor machines of apparaten die geconfigureerde lager clusters of groepen hebben Het systeem creëert een ​​schone oliefilm tussen kritische draagoppervlakken waarbij wrijving en slijtage tot een minimum worden beperkt.

Hogedruksmering 13

Positieve verplaatsing Injector systeem voor olie/ semi vloeibaar vet

Een (PDI) injector systeem wordt toegepast bij olie en semi vloeibaar vet. De hoofdleiding staat cyclisch op en af druk en stuurt de injectoren. Een hoeveelheid smeerstof wordt bij druk geïnjecteerd en de injector wordt met veerdruk retour gestuurd bij afvallende druk van het systeem. Elk doseer element geeft zijn smeerstof af aan een te smeren onderdeel. PDI Systemen zijn het best geschikt voor kleine en middelgrote machines. Een groot voordeel van PDI is dat punten gemakkelijk kunnen worden toegevoegd aan of verwijderd uit een bestaand systeem, afhankelijk van smering eisen.

Spray smeersysteem voor vloeibaar vet / vet

Dit sproei systeem bestaat in de regel uit een pomp met progressieve verdelers en sproeiers welke zijn gemonteerd aan het te smeren onderdeel. Perslucht zorgt er voor dat het smeermiddel op het te smeren onderdeel terecht komt. De sproeiers van Bijur-Delimon hebben als grote voordeel dat deze onafhankelijk van temperatuur kunnen werken daar er een warmte element in is gemonteerd. Het systeem is onderhoudsarm vanwege de beperkte bewegende delen en is duurzaam. Het systeem is ook prima toe te passen op de wielen van trams, treinen en metro’s.

Hogedruksmering 14

Olie Recirculatiesystemen - metering - smerende - koeling - schoonmaak

Olie recirculatie wordt toegepast indien grote hoeveelheden moeten worden verpompt naar lagers. Ook wordt koeling toegepast om dit soort lagers vaak ook gekoeld dient te worden.  Een typische toepassing voor koeling en verwijdering verontreinigingen zijn de grote wals lagers in een papiermachine.

Hogedruksmering 15
Hogedruksmering 16