ONDERHOUD

Algemeen onderhoud

 

Geheimen van goed onderhoud

Herhaaldelijk is gebleken dat bedrijven met de hoogste productiviteit de laagste onderhoudskosten hebben. Goed onderhoud is niet duur. Integendeel, het is juist goedkoper.

Een van de oorzaken van deze lagere onderhoudskosten, is het feit dat een storing repareren vaak vele malen duurder is dan voorkomen. Toch is een kleiner aantal storingen niet de enige oorzaak van deze lagere onderhoudskosten. Er zijn nog twee belangrijke factoren. Eén van deze factoren is dat bij bedrijven die hun onderhoud goed organiseren, de machines en componenten niet alleen veel minder storingen vertonen, maar ook nog eens veel langer meegaan. Hierdoor zijn de vervangingskosten lager. De tweede factor is, een cultuur die gericht is op kwaliteit, voldoende training voor alle medewerkers en dagelijkse aandacht voor de installaties veel problemen helpt te voorkomen.

Proactief onderhoud

Machines die stil staan of slecht presteren door achterstallig onderhoud, kosten u veel geld. Een goed geregeld onderhoudsplan en de uitvoering van de noodzakelijke acties hiervan, zal u daarentegen uiteindelijk geld opleveren. Vandaar het grote belang een partner te hebben die verstand van zaken heeft en uw machinepark kan optimaliseren.

J. van der Gaag B.V. is die partner. Wij zijn specialist op het gebied van smeer technisch en toestandsafhankelijk onderhoud. Wij geven u advies en ondersteuning, regelen de uitvoering van noodzakelijke activiteiten, hebben de beste producten voor u in ons assortiment en geven training om uw eigen mensen optimaal met uw machines te laten werken. Proactief en niet pas als het te laat is!

Wat is uw winst

 • U werkt met een partner die voor u meetbare resultaten en winst boekt
 • U heeft de beschikbaarheid over en betrouwbaarheid van de technische installaties
 • U krijgt besparingen op de instandhoudingskosten van technische systemen
 • U genereert verbeteringen op het vlak van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en milieu
 • Uw machinepark zal voldoen aan wettelijke regelgeving en richtlijnen
 • Wij helpen u bij het oplossen van technische problemen en storingsbronnen

Kortom: als team gaan wij met u invulling geven aan de operationele en commerciële doelstellingen van uw bedrijf, door middel van proactief onderhoud.

Wij doen dit met een klant- en servicegerichte instelling, waarbij kwaliteit, flexibiliteit en (product) onafhankelijkheid voorop staan.

 

Zonder onderhoud staat alles stil

Het belang van technisch onderhoud in onze maatschappij is uitermate groot.

Het is praktisch onmogelijk, maar theoretisch zou het interessant zijn om eens een periode, laten we zeggen een kwartaal geen onderhoud te plegen. Hoeveel vitale functies in onze moderne industriële installaties zullen dan uitvallen.

Bij alle aangedreven processen in de industrie draait het om zekerheid. Apparatuur mag niet haperen of stilvallen. Gevolgschade kan zeer snel oplopen en brengt hoge kosten met zich mee.

Maar wat verstaan we eigenlijk onder onderhoud. Het is een zeer breed vakgebied. Een klein deel wordt ingenomen door smeer technisch onderhoud.

Smeer technisch onderhoud

Smeer technisch onderhoud een vak apart

Smeersystemen zijn gemaakt om zonder problemen te functioneren en doen dit dan meestal ook zonder problemen. Maar ook smeersystemen hebben onderhoud nodig.

Wij als J. v.d. Gaag, bevelen u aan om uw smeersystemen jaarlijks in onderhoud te geven.

Dit jaarlijks onderhoud houdt in, dat elk systeem 2 maal per jaar gezien wordt en wel 1 maal voor een inspectie en 1 maal voor een controle.

Wanneer beginnen we:

Als we de garantie op de goede werking van het smeersysteem willen geven vindt er allereerst een inventarisatie plaats van de diverse systemen op het bedrijf of van de systemen waarop het onderhoud betrekking heeft.

Inventarisatie houdt in:

 1. controle van systeem, welk systeem of systemen worden gebruikt
 2. welke componenten en welk fabricaat is er toegepast
 3. wat is de toestand van het smeersysteem
 4. zo mogelijk wordt er een schema van het systeem gemaakt.

Na de inventarisatie wordt er een actie lijst opgesteld waarin de punten staan die moeten worden uitgevoerd en noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het systeem.

Nadat de punten uit de inventarisatie zijn uitgevoerd wordt de installatie door ons in onderhoud genomen.

Als een systeem door ons in onderhoud is genomen en er 2 maal per jaar een inspectie of controle wordt uitgevoerd, garanderen wij de werking van het systeem onder normale condities.

Beschadigingen en slijtage vallen niet onder de garantie, maar kunnen wel tijdens het onderhoud worden verholpen of gerepareerd.

Onderdelen en/of reparaties zullen op basis van nacalculatie worden berekend.

Voor zover van toepassing geldt dat de elektrische installatie voor het aansturen van de smeerinstallatie voor verantwoording van de klant is.

Op aanvraag kunnen wij ook de elektrische aansturing van de smeerinstallaties leveren en monteren en dan kunnen de installaties wel in het onderhoud worden meegenomen.

Smeer technisch onderhoud

Goed doordacht smeer technisch onderhoud is een absolute voorwaarde voor een optimaal functionerend machinepark. Bij J van der Gaag bent u hiervoor aan het juiste adres. Met de inzet van hoogwaardige smeermiddelen, gereedschappen en gekwalificeerd personeel nemen we uw zorg uit handen en kunnen we kostenbesparingen realiseren.

Helaas wordt smeer technisch onderhoud vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Een voorbeeld bewijst het tegendeel: ongeveer 50% van de storingen aan bijvoorbeeld lagers is te voorkomen met  goed smeer technisch onderhoud.

Proactief Smeer technisch Onderhoud omvat:

 

– Het opstellen van smeerschema’s

– Opstellen smeerschema’s

Binnen een goed smeerschema moet het smeerplan inzichtelijk worden gemaakt: looproutes worden bepaald, de juiste smeermiddelen worden geselecteerd, de frequentie en hoeveelheden worden vastgesteld en taken worden verdeeld.  J van der Gaag kan hierin adviseren of het smeerschema voor u opstellen, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de verschillende productiemiddelen die onderhoud vereisen en rekening wordt gehouden met alle omstandigheden in uw organisatie, zoals gebruiksintensiteit, bedrijfstemperatuur, vochtigheid, snelheid en slijtage.

– Het up-to-date houden van smeerschema’s

– Het uitvoeren, registreren en borgen volgens de smeerschema’s

– Uitvoering oliewisselingen

Voor de uitvoering van de smeerplannen zijn speciale gereedschappen, opgeleid en ervaren personeel, kennis van noviteiten en ontwikkelingen, periodieke inspecties en registratie van de opgebouwde historie van belang. Ook borging binnen de organisatie, het up-to-date houden van het smeerschema en periodieke inspecties zijn onderdeel van de uitvoering.        J van der  Gaag kan deze taken op zich nemen of uw personeel opleiden.

– Het opstellen van een oliemonster-afname-programma

– Management van oliemonster-analyse

– Olie-analyses en monitoring

Bij twijfel over de toestand van in gebruik zijnde olie kan het interessant zijn de olie te laten bemonsteren. Zo kan worden onderzocht of de olie het einde van de levensduur heeft bereikt. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn in de industrie, waar dikwijls gewerkt wordt met grote hoeveelheden kostbare smeerolie. J van der Gaag werkt samen met gerenommeerde laboratoria voor een professioneel resultaat.

– Het beheren van smeermiddelen (opslag)

– Het afvoeren van afgewerkte olie en vetten

– Het geven van feedback en smeeradviezen

– Het doen van voorstellen m.b.t. automatische smering

– Het geven van instructies m.b.t. smeren aan personeel of het uitvoeren van het smeren zelf.

– Advies, training en opleidingen

J van der Gaag kan uw personeel instructies geven binnen het bepaalde smeerplan. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de bewustwording van het belang van smeren, de wijze waarop beter en constructief gesmeerd kan worden, de juiste smeermiddelen, equipment, voorraden en labelen, het uitvoeren van het smeerschema en het toegankelijk maken van de smeerpunten.

Olie analyses

 

Waarom een olieanalyse?

70% van alle hydrauliek en smeerolie problemen worden veroorzaakt door water en vuil in de olie en tast de conditie van uw machine aan.

Een standaard olieonderzoek betreft zowel ISO waarde, viscositeit, TAN waarde, PQ getal, watergehalte, chemisch- en reinheidsanalyse en aantal slijtage elementen.
Om u te voorzien van een goed en onafhankelijk advies, wordt het oliemonster niet door ons geanalyseerde maar door een gespecialiseerd analyse laboratorium. Wanneer het olie monstername rapport bekend is nemen wij direct contact met u op om de resultaten te bespreken en u van advies te voorzien.

Deze techniek maakt het mogelijk om voor uw nieuwe en gebruikte smeermiddelen een chemisch/fysisch onderzoek te verrichten. Met olie analyses kennen wij twee typen analyses;

 1. het bepalen van de conditie van het smeermiddel.
 2. het bepalen van de conditie en toestand van het werktuig/machine.

Wij verzorgen het plannen van het nemen van monsters, het nemen van (vloeistof) monsters, de noodzakelijke registraties, de verzending van monsters naar de het laboratoria, ontvangst van laboratoriumanalyses, het maken van onderhoudsadviezen en tot slot het verwerken van deze adviezen in uw gewenste format.

Wat zijn uw voordelen van onze olie analyses?

 • De stand tijd van uw smeermiddelen wordt verhoogd en u hoeft deze niet telkens bij een x-aantal draaiuren of kalendertijd te vervangen.
 • Door een scherpe controle op de kwaliteit van uw smeermiddelen verhoogt de betrouwbaarheid van uw productieproces.
 • Wij controleren uw revisies en nieuw levering van machines of werktuigen middels een ISO/NAS klasse meting.
 • Wij kunnen een overzicht per machine creëren met daarin de materiële samenstellingen van uw machines om de herkomst van slijtage deeltjes te lokaliseren.
 • Wij bewaken uw smeermiddel op de slijtage deeltjes afkomstig van delen van uw machine of werktuig. Dit in combinatie met andere non destructieve methodieken verschaft u optimaal informatie over de status van uw machinepark.
 • Wij kunnen olieanalyse combineren met ultrasoon, thermografie, trilling analyse en smeer technisch onderhoud.
 • Wij helpen u wanneer u wilt beginnen met olieanalyse, of wanneer u wilt veranderen van smeermiddelen leverancier en daarbij behorende olieanalyse.
 • J van der Gaag garandeert u representatieve en reproduceerbare monstername en een kosten effectieve werkwijze.
 • Uiteindelijk ziet u een daling in smeermiddelen verbruik en heeft u duidelijke, begrijpelijke onderhoudsadviezen.

Wij kunnen deze diensten voor u uitvoeren op basis van een uurtarief, op afroep, bij storingen, maar ook in de vorm van vaste contracten. Hierbij kunnen wij voor u ook de volledige inventarisatie doen met betrekking tot welke installaties en machines voor onderhoud in aanmerking komen. Voor uw gehele machinepark of specifiek per machine.

Ook kunnen wij voor u een database aanleggen en zorg dragen voor de verdere afhandeling van uw onderhoudszaken.

We gebruiken onze ruime ervaring op dit gebied graag om voor u specifieke situatie de beste oplossing te zoeken.

Naast onze activiteiten op het gebied van smeer technisch onderhoud, wordt onze expertise ook ingezet bij bedrijven die deze werkzaamheden in eigen beheer willen houden.

Op projectbasis geven wij advies over het verbeteren van de kwaliteit van het smeer technisch onderhoud in uw bedrijf.