FL1 Verdeler

FL1 Verdeler

0

FL1 Injectoren zijn van het type met positieve verplaatsing. Ze hebben verstelbare uitgangen en een visuele indicatiepen. Ze kunnen één smeerpunt leveren, of meerdere in combinatie met een progressieve scheidingswand. Alle bevatten smeernippels voor het priming-systeem.

Toepassing ZEC

FL1 Injectoren zijn van het type met positieve verplaatsing. Ze hebben verstelbare uitgangen en een visuele indicatiepen. Ze kunnen één smeerpunt leveren, of meerdere in combinatie met een progressieve scheidingswand. Alle bevatten smeernippels voor het priming-systeem.

Functie

Het smeermiddel onder druk wordt ingevoerd in de toegangspoort en drukt een afdichting die het toegangskanaal opent. Druk verplaatst de hoofdzuiger om een vooraf ingesteld volume af te geven dat wordt bepaald door de waarde van de ontladingskamer.

Aan het einde van de smeercyclus ontlast de ontluchtingskleppen de primaire leiding. De veer die is samengedrukt, duwt de afdichting naar de beginpositie en opent het invoerkanaal. Wanneer de hoofdzuiger naar de bovenkant beweegt, brengt het het smeermiddel over in de ontladingskamer. De injector is klaar voor de volgende cyclus.

Product Info