VXLO Injector

VXLO Injector

0

De VXLO-injector meet en verplaatst positieve volumes smeermiddel naar afzonderlijke smeerpunten. Elke injector in een systeem is onafhankelijk van elkaar. Het volume dat door elke injector wordt verplaatst, wordt geregeld door de uitwisselbare doseerschroeven. Deze injectoren zijn indirecte toevoer (post-fire injectoren), die via veerkracht smeermiddel afgeven naar het smeerpunt wanneer de hoofdleidingdruk is opgeheven. Het totale volume smeermiddel dat aan elk punt wordt toegevoerd, is afhankelijk van de doseerschroefsnelheid en de cyclusfrequentie van het smeertoestel.

Toepassing

De VXLO-injector meet en verplaatst positieve volumes smeermiddel naar afzonderlijke smeerpunten. Elke injector in een systeem is onafhankelijk van elkaar. Het volume dat door elke injector wordt verplaatst, wordt geregeld door de uitwisselbare doseerschroeven. Deze injectoren zijn indirecte toevoer (post-fire injectoren), die via veerkracht smeermiddel afgeven naar het smeerpunt wanneer de hoofdleidingdruk is opgeheven. Het totale volume smeermiddel dat aan elk punt wordt toegevoerd, is afhankelijk van de doseerschroefsnelheid en de cyclusfrequentie van het smeertoestel.

Product Info